Contact

Aangesloten bij V.L.S.U en afgevaardigd bij K.B.K.F

Maatschappelijke zetel:
Moerelei 119-121
2610 Wilrijk

E-mail: asw.secretariaat@gmail.com

Clubrekening: BE59 0017 1974 4726
BIC: GEBA BE BB

Aanspreekpersoon Integriteit: Phillip Werrens werrens@hotmail.com